fbpx

(044) 501-25-16 (050) 388-23-43

Официальный сайт в Украине

01.05.2017
0

Научные исследования показали эффективность новинки “Ланьер Классик” при лечении алопеции!

Выводы

Учитываю высокую эффективность, хорошую переносимость, удобство применения препарата компании Плацента Формула – «Lanier» и восстанавливающего шампуня против выпадения волос – Anti Hair Fall Shampoo в комплексной терапии больных диффузной и очаговой алопецией, можно рекомендовать данный комплекс для более широкого применения в практике врачей дерматовенерологов, косметологов и трихологов.

Научные исследования, выпадение волос, очаговая алопеция, выпадают волосы, плацент формула, ланьер

Ефективність і переносимість препарату компании Плацента Формула – «Lanier» в комплексному лікуванні хворих осередкової і дифузної алопецією.

А.Д. Дюдюн, Н.М. Поліон, В.В. Горбунцов, Г.В. Ісаєва
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета роботи-оцінити ефективність застосування препарату нової лінії Плацент Формула – «Lanier» і відновлює шампунь проти випадіння волосся – Anti Hair Fall Shampoo в комплексному лікуванні хворих осередкової і дифузної алопецією.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 48 хворих (вік пацієнтів був від 21 до 44 років – 29 жінок і 19 чоловіків). Дифузне випадыння волосся було в 25 спостережуваних хворих, а вогнищева алопеція діагностована в 23 пацієнтів. Обстеження хворих проводилося згідно існуючим наказам та інструкціям МОЗ України.

Результати та обговорення. При проведенні комплексного лікування хворих дифузійної і осередковою алопецією відзначено в 18 (75%) хворих основної та у 14 (58,%) пацієнтів групи порівняння клінічне одужання з повним відростанням здорового волосся в зоні ураження. Значне поліпшення стану хворих алопецією, яке характеризувалося хорошим косметичним ефектом, було відзначено в 5 (20,8%) пацієнтів основної та у 7 (29,2%) пацієнтів групи порівняння.

Висновки. Висока ефективність застосування препарату нової лінії «Lanier» і відновлює шампунь проти випадіння волосся – Anti Hair Fall Shampoo в комплексному лікуванні хворих осередкової і дифузної алопецією, добра переносимість та зручність у застосуванні дозволяє рекомендувати зазначений комплекс для більш широкого застосування в практиці лікарів дерматовенерологів , косметологів трихологов.

Ключові слова. Дифузна алопеція, вогнищева алопеція, комплексне лікування, препарат команди Плацент Формула – «Lanier», відновлює шампунь проти випадіння волосся -Anti Hair Fall Shampoo.

Efficacy and tolerability of the drug “Lanier” in the complex treatment of patients with focal and diffuse alopecia.

AD Dyudyun, NN Polion, VV Gorbuntsov, GV Isayev

GU “Dnepropetrovsk Medical Academy of Health of Ukraine”

Purpose works- assess the effectiveness of the drug of the new line “Lanier» and Shampoo against hair loss – Anti Hair Fall Shampoo in the complex treatment of patients with focal and diffuse alopecia.

Materials and methods. We observed 48 patients (age of the patients was from 21 to 44 years – 29 women and 19 men). Diffuse hair loss was observed in 25 patients, and alopecia areata diagnosed in 23 patients. Examination of the patients was carried out in accordance with existing orders and instructions of the Ministry of Health of Ukraine.

Results and discussion. In carrying out the complex treatment of patients with diffuse alopecia areata and noted in 18 (75%) patients of the study and in 14 (58%) patients in the comparison of clinical recovery with complete regrowth of healthy hair in the affected area. A significant improvement in patients alopecia is characterized by good cosmetic effect was noted in 5 (20.8%) patients of the main and 7 (29.2%) patients in group comparisons.

Conclusions. The high efficacy of the drug of the new line “Lanier” and revitalizing shampoo against hair loss – Anti Hair Fall Shampoo in the complex treatment of patients with focal and diffuse alopecia, good tolerability and ease of use allows you to recommend the said complex for wider application in practice dermatologist, cosmetologists, trichologists.

Keywords diffuse alopecia, alopecia areata, comprehensive treatment, the drug Placenta Formula – Lanier”, Shampoo against hair loss – Anti Hair Fall Shampoo.


Понравилась статья? Поделитесь ею!

Оставить отзыв

×